Άρθρο Φίλιππου Ν.Παπανικολάου: Μαθητικός Εκπαιδευτικός Τουρισμός, μια λύση για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και τη βιώσιμη τουριστική οικονομία...

Άρθρο Φίλιππου Ν.Παπανικολάου: Μαθητικός Εκπαιδευτικός Τουρισμός, μια λύση για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και τη βιώσιμη τουριστική οικονομία...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι δύο υγρότοποι του νησιού μας μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ας μη ξεχνάμε ότι ο μαθητικός τουρισμός, με την εκπαιδευτική του διάσταση αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Η προσέλκυση ενός σημαντικού τμήματος στο νησί μας πέρα από τα προφανή οφέλη προωθεί την επιθυμητή από όλους διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ιδιαίτερη ώθηση στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να δώσει η ίδρυση ενός διεσπαρμένου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα αξιοποιεί συνολικά τις υπάρχουσες υποδομές. Η ίδρυση ενός τέτοιου κέντρου είναι απολύτως εφικτή εφόσον αγκαλιαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Με την λειτουργία του κέντρου θα εξασφαλιστεί εξειδικευμένο προσωπικό  που θα πληρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Μέσα από μια τέτοια επιλογή θα αξιοποιηθούν παραγωγικά οι εγκατελειμμένες εγκαταστάσεις του υγρότοπου στο Ψαλίδι, κάποιο από τα εγκαταλειμμένα σχολεία του Ασφενδιού και θα αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά τα εργαστήρια του Βιολογικού καθαρισμού.

Η δημιουργία κατασκηνωτικής υποδομής με κατεύθυνση την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση θα δώσει την δυνατότητα υλοποίησης πλήθους εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολλά από τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν με Ευρωπαϊκούς πόρους. 

Το νησί μας έχει απίστευτες δυνατότητες  και φυσικά χαρίσματα. 

Έχουμε την γνώση. Δώστε μας τη Δύναμη για να τα αξιοποιήσουμε.

Φίλιππος Ν.Παπανικολάου
Διευθυντής ΕΠΑΛ Κω

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Κω,

με τον Θεοδόση Νικηταρά